11. listopadu 2016
Konference Střešovický podzim VII.
Neurorehabilitace poruch centrálního a periferního nervového systému


ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás opět pozvali na konferenci Střešovický podzim.
Hlavním tématem bude neurorehabilitace poruch centrálního a periferního nervového systému.
Aktuální informace, program a on-line registrace jsou k dispozici na (těchto) webových stránkách konference.

Těšíme se na Vaši účast

Organizační výbor
prof.MUDr. Robert Jech, Ph.D., MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, as. MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D., Mgr. Ota Gál, MUDr. Radek Kaiser, Ph.D.

Odborný garant konference
prof.MUDr. Vladimír Beneš, DrSc, prof.MUDr. Robert Jech, Ph.D., MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, as. MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D., Mgr. Ota Gál

TERMÍN KONÁNÍ

11.11.2016

MÍSTO KONÁNÍ

Kongresové centrum – budova CH2, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

ČASOVÝ HARMONOGRAM

07:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 09:30 Zahájení

09:30 – 12:05 Odborný program

12:05 – 12:15 Diskuze
12:15 – 13:15 Oběd

13:15 – 14:55 Odborný program

14:55 – 15:10 Diskuze
15:10 – 15:40 Občerstvení

15:40 – 16:50 Odborný program

16:50 – 17:10 Diskuze
17:10 – 17:15 Závěr konference

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16.,
lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

FYZIOTERAPEUTI A ERGOTERAPEUTI – dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu UNIFY a České asociace ergoterapeutů bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Certifikáty budou vydávány po skončení konference.

POŘADATEL

FiveSteps, s.r.o.
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

GENERÁLNÍ PARTNER

logi

PARTNEŘI

JAS, SAEBO, ÚVN – další informace v sekci partneři.