10. listopadu 2017
Konference Střešovický podzim VII.
Komplexní péče o pacienty po mozkové příhodě


Pokud chcete registrovat více účastníků, vyplňte a odešlete formulář pro každého z účastníků. Do poznámky jedné z přihlášek uveďte seznam jmen všech najednou registrovaných účastníků.

Po uhrazení registračního poplatku Vám zašleme daňový doklad – pokud si přejete doklad vystavit na IČO, prosím vyplňte v registračním formuláři správné IČO (a případně DIČ).

V případě jakýchkoliv otázek nebo problémů s registrací nás prosím kontaktuje na info@stresovickypodzim.cz.

Online registrace