8. listopadu 2019
Konference Střešovický podzim X.
Medicína založená na důkazech v rehabilitaci


Pokud chcete registrovat více účastníků, vyplňte a odešlete formulář pro každého z účastníků. Do poznámky jedné z přihlášek uveďte seznam jmen všech najednou registrovaných účastníků.

Po uhrazení registračního poplatku Vám zašleme daňový doklad – pokud si přejete doklad vystavit na IČO, prosím vyplňte v registračním formuláři správné IČO (a případně DIČ).

V případě jakýchkoliv otázek nebo problémů s registrací nás prosím kontaktuje na info@stresovickypodzim.cz.

Registrace byla ukončena 30.10.2019.