13. listopadu 2015
Konference Střešovický podzim VI.
Evidence-based postupy v léčbě spastické parézy


ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás opět pozvali na konferenci Střešovický podzim.
Hlavním tématem budou evidence-based postupy v léčbě spastické parézy.
Aktuální informace, program a on-line registrace jsou k dispozici na (těchto) webových stránkách konference.

Těšíme se na Vaši účast

Organizační výbor
MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, as. MUDr. Martina Hoskovcová, Mgr. Ota Gál

Odborný garant konference
prof.MUDr. Vladimír Beneš, DrSc, prof.MUDr. Robert Jech, Ph.D, MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, as. MUDr. Martina Hoskovcová, Mgr. Ota Gál

TERMÍN KONÁNÍ

13.11.2015

MÍSTO KONÁNÍ

Kongresové centrum – budova CH2, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

ČASOVÝ HARMONOGRAM

07:30 – 08:45 Registrace
08:45 – 09:00 Zahájení

09:00 – 10:40 Odborný program

10:40 – 10:50 Diskuze
10:50 – 11:15 Občerstvení

11:15 – 12:40 Odborný program

12:40 – 12:50 Diskuze
12:50 – 13:45 Oběd

13:45 – 15:00 Odborný program

15:00 – 15:15 Diskuze
15:15 – 15:20 Závěr konference

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16.,
lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

FYZIOTERAPEUTI A ERGOTERAPEUTI – dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu UNIFY a České asociace ergoterapeutů bude předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Certifikáty budou vydávány po skončení konference.

POŘADATEL

FiveSteps, s.r.o.
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

PARTNEŘI

Ipsen, JAS, ÚVN – další informace v sekci partneři.