8. listopadu 2019
Konference Střešovický podzim IX.
Medicína založená na důkazech v rehabilitaci


PROGRAM

Program pro vás připravujeme.

Vyzvané přednášky:
Georg Supp: Extremity musculoskeletal pain of spinal source; prevalence and outcomes using the McKenzie System of
Georg Supp: Do patients hear what therapists say?
http://www.mckenzieinstitute.org/about-us/governance-and-management/georg-supp/
https://www.pulz-freiburg.de/ueber-uns/team/georg-supp/

(Pozn. změna programu vyhazena)