8. listopadu 2019
Konference Střešovický podzim X.
Medicína založená na důkazech v rehabilitaci


PROGRAM

07:30 – 08:45 Registrace

08:45 – 09:00 Úvod – prof.MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
09:00 – 09:45 Dr. L. Jorge Jacinto: Is it possible to achieve long lasting relief of symptoms between BoNT-A injections? (přednáška podporována společností Ipsen)
09:45 – 10:15 Doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.: Vyšetření a rehabilitace pacientů s poruchami stability
10:15 – 10:45 Georg Supp, PT, Dip MDT (bio): Do patients hear what therapists say?
10:45 – 11:00 Diskuze

11:00 – 12:00 Oběd

12:00 – 12:30 Georg Supp, PT, Dip MDT: EXPOSS – A study exploring the prevalence of extremity pain of spinal source
12:30 – 13:00 Eva Nováková, Dip MDT: Přehled aktuálních výsledků výzkumu na poli vertebrogenních onemocnění
13:00 – 13:15 Diskuze

13:15 – 13:30 Občerstvení

13:30 – 14:00 Bc. Rebeka Korteová: Respirační fyzioterapie u neurologických pacientů dle evidence-based medicine
14:00 – 14:30 Mgr. Martin Srp: Respirační fyzioterapie u neurologických pacientů: aplikace současných poznatků ve výzkumu
14:30 – 14:45 MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA: Využití statického progresivního dlahování v léčbě hemiparetického ramene – RCT studie
14:45 – 15:00 Diskuze

15:00 Závěr konference

(Pozn. změna programu vyhazena)