8. listopadu 2019
Konference Střešovický podzim X.
Medicína založená na důkazech v rehabilitaci


GENERÁLNÍ PARTNEŘI

logi
Společnost Ipsen zveřejňuje svou podporu pacientským organizacím s cílem transparentnosti a v souladu s etickým kodexem, zabývajícím se vztahem mezi farmaceutickým průmyslem a pacientskými organizacemi, přijatým Evropskou federací farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA).


Fyzioterapeutická metoda McKenzie je založená na aktivním zapojení pacienta do léčebného procesu. Fyzioterapeuti a lékaři ji celosvětově používají pro vyšetření (diagnostiku), léčbu, vzdělávání a povzbuzení pacientů s problémy v oblasti krční, hrudní a bederní páteře a pacientů s poruchami periferních kloubů.

PARTNEŘI

logs
Saebo jsou revoluční pomůcky pro zlepšení hybnosti a funkce ruky u pacientů s neurologickými a ortopedickými deficity.

logi
Joint Active Systems (JAS) je hlavním inovátorem a vedoucí autoritou na trhu v oblasti vývoje a výroby zdravotnických pomůcek k léčbě zvýšeného napětí a zkrácení svalů a obnovení rozsahu pohybu v kloubu. JAS nabízí vysoce efektivní řešení pro statické prolongované dlahování již od roku 1992 pro více než 100,000 pacientů. Dovozce v ČR: FiveSteps

UVN
Hlavním posláním Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice je poskytovat kvalitní bezpečnou odbornou zdravotnickou péči založenou na nejmodernějších léčebných metodách a postupech ve prospěch zdraví a kvality života svých pacientů.


Společnost BTL zdravotnická technika, a.s. v současné době udává tempo a směr vývoje přístrojové rehabilitační techniky v České republice i ve světě a je také významným dodavatelem robotických přístrojů pro zpětnovazební cvičení a neurologickou rehabilitaci.

Společnost Kardio-Line spol. s r.o. je významný dodavatel zdravotnických přístrojů a technologií, wellness a fitness vybavení.

Na našem trhu působí firma DMA Praha s.r.o. již od roku 1998 a v současné době je jedním z největších dovozců a prodejců kompenzačních, ortopedických a rehabilitačních pomůcek pro seniory a tělesně postižené na českém trhu.

Společnost Stargen EU s.r.o. se specializuje na dodávky nejmodernější zdravotnické Hi Tech techniky z celého světa. Cílem společnosti je přinášet do České republiky nové světové medicínsko-technické novinky a naučit české lékaře tyto novinky využívat ku prospěchu svých pacientů.

Společnost Embitron s.r.o. je světovým producentem a dodavatelem lékařské přístrojové techniky v oblasti fyzikální léčby, léčebné rehabilitace i dalších oborů medicíny.

Společnost Airmed s.r.o. se specializuje na laserové a radiofrekvenční (TECAR) terapie.