13. listopadu 2015
Konference Střešovický podzim VI.
Evidence-based postupy v léčbě spastické parézy


PROGRAM

07:30 – 08:45 Registrace
08:45 – 09:00 Úvod – prof.MUDr. Vladimír Beneš, DrSc – Neurocentrum ÚVN-VFN Praha
09:00 – 09:50 prof. Jean Michael Gracies, MD, PhD (životopis) – Neurorehabilitation – contemporary trends in the treatment of spastic paresis (překlad do češtiny bude zajištěn)
09:50 – 10:00 Mouna Ghedira – Impairment from key lower limb antagonists and ambulation speed in chronic hemiparesis
10:00 – 10:10 Maud Pradines – Daily static self-stretch program and changes in muscle functional length in chronic spastic paresis after one to three years of Guided Self-rehabilitation Contract’s practice
10:10 – 10:40 prof.MUDr. Robert Jech, Ph.D. – Centra spasticity, využití botulotoxinu typu A v léčbě fokální spasticity

10:40 – 10:50 Diskuze
10:50 – 11:15 Občerstvení

11:15 – 11:40 as.MUDr. Martina Hoskovcová, Mgr. Tereza Lištvanová – Jak zefektivnit léčbu pacientů se spastickou parézou po iktu?
11:40 – 11:55 MUDr. Tereza Uhrová, PhD. – Deprese po cévní mozkové příhodě
11:55 – 12:25 Mgr. Ota Gál – Využití konceptů na neurofyziologickém podkladě v léčbě spastické parézy
12:25 – 12:40 MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA – CI terapie

12:40 – 12:50 Diskuze
12:50 – 13:45 Oběd

13:45 – 14:00 MUDr. Martina Kövári – Neurorehabilitace u RS
14:00 – 14:15 Doc.MUDr. Alois Krobot, Ph.D. – Roboticky asistovaná rehabilitace – review
14:15 – 14:30 MUDr. Petra Dvořáková – Statický progresivní strečink, dlahování
14:30 – 14:45 Mgr. Ivana Šemberová – Reedukace a rehabilitace polykání klinickým logopedem
14:45 – 15:00 MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA – Goal Attainment Scaling (GAS) – metoda stanovení a vyhodnocení cílů terapie

15:00 – 15:15 Diskuze
15:15 – 15:20 Závěr konference

Pozn. změna programu vyhrazena


PŘEDNÁŠEJÍCÍ
prof. Jean Michael Gracies, MD, PhD

prof. Jean Michael Gracies, MD, PhD

Jean-Michel Gracies je profesorem a přednostou na Oddělení Rééducation Neurolocomotrice v Hôpitaux Universitaires Henri Mondor ve francouzském Créteil, kde iniciuje a vede nové neurorehabilitační programy a klinické výzkumné projekty především na poli spastické parézy, parkinsonských syndromů, tremoru, periferní obrny lícního nervu a dalších extrapyramidových onemocnění. Dr. Gracies je světově uznávaný odborník na poli pohybové neurorehabilitace. Mezi jeho dosud publikované zásadní příspěvky patří design, validace a popularizace Tardieuho škály, kterou později začlenil do konceptu 5-Step Clinical Assessment of Spastic Paresis (Klinické vyšetření spastické parézy v 5 krocích), dále definice fenoménu spastické ko-kontrakce a zhodnocení jejího významu jakožto nejzávažnějšího symptomu spastické parézy, a konečně koncept Dohody o reedukačním tréninku, který nachází využití zejména u pacientů se spastickou parézou, ale také u dalších závažných chronických onemocnění. Dr. Gracies je v současné době mezinárodním koordinátorem studií zkoumajících spasticitu s užitím botulotoxinu. Dr. Gracies přednáší po celém světě o patofyziologii a léčbě spastické parézy, neurorehabilitaci u Parkinsonovy nemoci, terapii třesu s využitím botulotoxinu a posilovacího cvičení a programovacích metodách u hluboké mozkové stimulace (DBS).