11. listopadu 2016
Konference Střešovický podzim VII.
Neurorehabilitace poruch centrálního a periferního nervového systému


PROGRAM

07:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 09:15 Úvod – prof.MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
09.15 – 09.30 Křest knihy – čestný host prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, prorektor LFUK
09:30 – 10:30 prof. Jean-Michel Gracies, MD, PhD (životopis) – Parésies faciales (překlad do češtiny bude zajištěn). Přednášku na konferenci v roce 2015 možno shlédnout na videu (překlad do češtiny byl v sále zajištěn).
10:30 – 10:50 Mgr. Ota Gál – ParkinsonNet – koordinace péče o pacienty s Parkinsonovou nemocí
10:50 – 11:20 Mgr. Martin Srp – Respirační fyzioterapie u pacientů s Parkinsonovou nemocí
11:20 – 12:05 MUDr. Tereza Serranová, Bc. Dana Fialová – Funkční (psychogenní) poruchy hybnosti

12:05 – 12:15 Diskuze
12:15 – 13:15 Oběd

13:15 – 13:45 MUDr. Petra Dvořáková, Mgr. Tereza Sádlová, MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA – Využití statického progresivního dlahování a dynamických ortéz v neurorehabilitaci (pilotní projekt)
13:45 – 14:05 Mgr. Tereza Sádlová, MUDr. Petra Dvořáková, MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA – Funkční elektrická stimulace v návaznosti na léčbu botulotoxinem A
14:05 – 14:35 MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA – Deinstitucionalizace péče o pacienty po poškození mozku
14:35 – 14:55 Ing. Kristýna Machová, MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA – Terapie pacientů po poškození mozku za asistence zvířat

14:55 – 15:10 Diskuze
15:10 – 15:40 Občerstvení

15:40 – 16:00 MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. – Chirurgická léčba poranění periferních nervů
16:00 – 16:20 MUDr. Hynek Lachman, Ph.D. – Možnosti diagnostiky periferních nervů
16:10 – 16:30 Mgr. Josef Urban – Elektrostimulace v léčbě periferní parézy
16:30 – 16:50 Mgr. Milada Kukačková, Mgr. Petra Pechová, Bc. Martina Šuláková – Rehabilitace ruky

16:50 – 17:10 Diskuze
17:10 – 17:15 Závěr konference.

Pozn. změna programu vyhrazena


PŘEDNÁŠEJÍCÍ
prof. Jean-Michel Gracies, MD, PhD

prof. Jean-Michel Gracies, MD, PhD

Jean-Michel Gracies je profesorem a přednostou na Oddělení Rééducation Neurolocomotrice v Hôpitaux Universitaires Henri Mondor ve francouzském Créteil, kde iniciuje a vede nové neurorehabilitační programy a klinické výzkumné projekty především na poli spastické parézy, parkinsonských syndromů, tremoru, periferní obrny lícního nervu a dalších extrapyramidových onemocnění. Dr. Gracies je světově uznávaný odborník na poli pohybové neurorehabilitace. Mezi jeho dosud publikované zásadní příspěvky patří design, validace a popularizace Tardieuho škály, kterou později začlenil do konceptu 5-Step Clinical Assessment of Spastic Paresis (Klinické vyšetření spastické parézy v 5 krocích), dále definice fenoménu spastické ko-kontrakce a zhodnocení jejího významu jakožto nejzávažnějšího symptomu spastické parézy, a konečně koncept Dohody o reedukačním tréninku, který nachází využití zejména u pacientů se spastickou parézou, ale také u dalších závažných chronických onemocnění. Dr. Gracies je v současné době mezinárodním koordinátorem studií zkoumajících spasticitu s užitím botulotoxinu. Dr. Gracies přednáší po celém světě o patofyziologii a léčbě spastické parézy, neurorehabilitaci u Parkinsonovy nemoci, terapii třesu s využitím botulotoxinu a posilovacího cvičení a programovacích metodách u hluboké mozkové stimulace (DBS).