8. listopadu 2019
Konference Střešovický podzim X.
Medicína založená na důkazech v rehabilitaci


ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás opět pozvali na konferenci Střešovický podzim (10. ročník), zaměřená na medicínu založenou na důkazech v rehabilitaci.
Aktuální informace, program a on-line registrace budou k dispozici na (těchto) webových stránkách konference.

Těšíme se na Vaši účast

Organizační výbor
MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, Eva Nováková, Dip MDT

Odborný garant konference
prof.MUDr. Vladimír Beneš, DrSc, prof.MUDr. David Netuka, Ph.D., MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, Eva Nováková, Dip MDT

TERMÍN KONÁNÍ

8.11.2019

MÍSTO KONÁNÍ

Kongresové centrum – budova CH2, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

ČASOVÝ HARMONOGRAM

07:30 – 08:45 Registrace
08:45 – 09:00 Zahájení

09:00 – 10:45 Odborný program

10:45 – 11:00 Diskuze
11:00 – 12:00 Oběd

12:00 – 13:00 Odborný program

13:00 – 13:15 Diskuze
13:15 – 13:30 Občerstvení

13:30 – 14:45 Odborný program

14:45 – 15:00 Diskuze
15:00 Závěr konference

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

Certifikáty budou vydávány po skončení konference.

POŘADATEL

FiveSteps, s.r.o.
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

PARTNEŘI

JAS, SAEBO, ÚVN – další informace v sekci partneři.