10. listopadu 2017
Konference Střešovický podzim VIII.
Komplexní péče o pacienty po mozkové příhodě


ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás opět pozvali na konferenci Střešovický podzim (8. ročník), věnované komplexní péči o pacienty po mozkové příhodě.
Aktuální informace, program a on-line registrace budou k dispozici na (těchto) webových stránkách konference.

Těšíme se na Vaši účast

Organizační výbor
doc.MUDr. David Netuka, Ph.D., MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, MUDr. Petra Dvořáková

Odborný garant konference
prof.MUDr. Vladimír Beneš, DrSc, doc.MUDr. David Netuka, Ph.D., doc.MUDr. František Charvát, Ph.D.,EBIR, MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA

TERMÍN KONÁNÍ

10.11.2017

MÍSTO KONÁNÍ

Kongresové centrum – budova CH2, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

ČASOVÝ HARMONOGRAM

07:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 09:15 Zahájení

09:15 – 11:00 Odborný program

11:00 – 11:15 Diskuze
11:15 – 12:15 Oběd

12:15 – 13:45 Odborný program

13:45 – 14:00 Diskuze
14:00 – 14:30 Občerstvení

14:30 – 15:15 Odborný program

15:15 – 15:30 Diskuze
15:30 Závěr konference

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

Certifikáty budou vydávány po skončení konference.

POŘADATEL

FiveSteps, s.r.o.
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

GENERÁLNÍ PARTNER

logi

PARTNEŘI

JAS, SAEBO, ÚVN – další informace v sekci partneři.