9. listopadu 2018
Konference Střešovický podzim IX.
Rehabilitační konference zaměřená na vybrané oblasti sportovní medicíny


ÚVODNÍ SLOVO

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás opět pozvali na konferenci Střešovický podzim (9. ročník), zaměřená na vybrané oblasti sportovní medicíny.
Aktuální informace, program a on-line registrace budou k dispozici na (těchto) webových stránkách konference.

Těšíme se na Vaši účast

Organizační výbor
MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, Mgr. David Vrbický, MUDr. Jaroslav Větvička

Odborný garant konference
MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA

TERMÍN KONÁNÍ

9.11.2018

MÍSTO KONÁNÍ

Kongresové centrum – budova CH2, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

ČASOVÝ HARMONOGRAM

07:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 09:15 Zahájení

09:15 – 11:00 Odborný program

11:00 – 11:15 Diskuze
11:15 – 12:15 Oběd

12:15 – 13:45 Odborný program

13:45 – 14:00 Diskuze
14:00 – 14:30 Občerstvení

14:30 – 15:15 Odborný program

15:15 – 15:30 Diskuze
15:30 Závěr konference

CERTIFIKÁTY O ÚČASTI

LÉKAŘI – vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK čl. 16., lékaři obdrží potvrzení s přiznáním 6 kreditních bodů.

Certifikáty budou vydávány po skončení konference.

POŘADATEL

FiveSteps, s.r.o.
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

PARTNEŘI

JAS, SAEBO, ÚVN – další informace v sekci partneři.