8. listopadu 2019
Konference Střešovický podzim X.
Medicína založená na důkazech v rehabilitaci


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při registraci (objednávce služeb) zadáváte některé své osobní údaje z následujících – jméno a příjmení, obchodní firma, adresa, fakturační adresa, IČ a DIČ podnikající fyzické osoby, telefon, datum narození a adresa elektronické pošty. Tyto informace jsou nezbytné k identifikaci a používáme je k realizaci Vašich registrací (objednávek služeb) a ke komunikaci s Vámi.

Během doby našeho obchodního vztahu užívání shromažďujeme informace o Vašich registracích/objednávkách, které jsou nutné pro zajištění realizace objednaných služeb.  Tyto údaje jsou uloženy v naší databázi a neposkytujeme je třetím osobám.

Naše společnost si váží Vaší důvěry a chrání Vaše osobní údaje před zneužitím. Informace o Vás shromažďujeme také proto, abychom zkvalitnili své služby pro Vás. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné. Naše společnost nepředává, neprodává ani nepronajímá Vaše osobní údaje žádné třetí straně.

Používáním našeho internetového portálů a využíváním našich služeb potvrzujete, že berete na vědomí zpracování výše uvedených osobních údajů a informací o Vašich registracích. Vaše osobní údaje budou vždy zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy, což jsou zejména:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. „GDPR“)
Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Jakékoliv dotazy, pokyny nebo připomínky ohledně zpracování osobních údajů nám posílejte na info@stresovickypodzim.cz.