9. listopadu 2018
Konference Střešovický podzim IX.
Rehabilitační konference zaměřená na vybrané oblasti sportovní medicíny


PROGRAM

07:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:15 Úvod – plk. Ing. Jaroslav Priščák, Ph.D., ředitel ASC Dukla
09:15 – 10:00 Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. – Potravinové suplementy ve sportovní výživě
10:00 – 10:30 MUDr. Karolina Bílková – Sonografická diagnostika svalových poranění
10:30 – 11:00 PhDr. Tereza Nováková, PhD – Přiměřená pohybová aktivita a sportovní zátěž v dětském věku
11:00 – 11:30 PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. – Psychologie a mentální koučink ve sportu

11:30 – 12:30 Oběd

12:30 – 13:00 Mgr. David Vrbický – Nejčastější úrazy v ledním hokeji a jejich léčba
13:00 – 13:30 MUDr. Petr Krejčí ml. – Ortopedická léčba vybraných diagnos
13:30 – 14:00 prim.MUDr. Petr Krejčí st. – Náhlá úmrtí sportovců

14:00 – 14:30 Občerstvení

14:30 – 15:00 MUDr. Robert Frei – Moderní diagnostické a operační přístupy u sportovních úrazů
15:00 – 15:30 Mgr. Markéta Ptáčková, Cert.MDT – Využití MDT ve sportu
15:30 – 16:00 MUDr. Petra Dvořáková – Kazuistiky – statické progresivní dlahy u poúrazových stavů

16:00 – 16:15 Závěr konference

(Pozn. změna programu vyhazena)