13. listopadu 2015
Konference Střešovický podzim VI.
Evidence-based postupy v léčbě spastické parézy


PŘEDNÁŠKY – VIDEO

prof. Jean Michael Gracies, MD, PhD
Neurorehabilitation – contemporary trends in the treatment of spastic paresis