8. listopadu 2019
Konference Střešovický podzim X.
Medicína založená na důkazech v rehabilitaci


logs
Saebo jsou revoluční pomůcky pro zlepšení hybnosti a funkce ruky u pacientů s neurologickými a ortopedickými deficity.

PARTNEŘI

logi
Joint Active Systems (JAS) je hlavním inovátorem a vedoucí autoritou na trhu v oblasti vývoje a výroby zdravotnických pomůcek k léčbě zvýšeného napětí a zkrácení svalů a obnovení rozsahu pohybu v kloubu. JAS nabízí vysoce efektivní řešení pro statické prolongované dlahování již od roku 1992 pro více než 100,000 pacientů. Dovozce v ČR: FiveSteps

UVN
Hlavním posláním Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice je poskytovat kvalitní bezpečnou odbornou zdravotnickou péči založenou na nejmodernějších léčebných metodách a postupech ve prospěch zdraví a kvality života svých pacientů.