9. listopadu 2018
Konference Střešovický podzim IX.
Rehabilitační konference zaměřená na vybrané oblasti sportovní medicíny


PROGRAM

(Pozn. změna programu vyhazena, časové údaje budou doplněny)

0. Úvod – plk. Ing. Jaroslav Priščák, Ph.D., ředitel ASC Dukla
1. Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc. – Potravinové suplementy ve sportovní výživě
2. Dr. Karolina Bílková – Sonografická diagnostika svalových poranění
3. Dr. Robert Frei – Moderní diagnostické a operační přístupy u sportovních úrazů
4. Dr. Petr Krejčí – Ortopedická léčba vybraných diagnos
5. Mgr. David Vrbický – Nejčastější úrazy v ledním hokeji a jejich léčba
6. PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. – Psychologie a mentální koučink ve sportu
7. MUDr. Michal Říha, Ph.D. – Vertebrogenní problematika ve sportu
8. Mgr. Markéta Ptáčková, Cert.MDT – Využití MDT ve sportu
9. Kazuistiky – statické progresivní dlahy u poúrazových stavů